+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

Zánik silničního viozidla:

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla).

K zániku vozidla na městském úřadě odbor dopravy budete potřebovat:

vyplněnou žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

občanský průkaz (vlastník vozidla)

velký a malý technický průkaz

doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla

tabulky s RZ (motorová vozidla 2 ks, přípojná + moto 1 ks)

v případě leasingové společnosti - plná moc od leasingové společnosti (možnost zaslat datovou schránkou na Měú)


Vše za Vás vyřídíme

Jednání za firmu:

je-li žadatelem fyzická osoba – živnostenský list

v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku

neúředně ověřená plná moc majitele (jednatel)


V případě, že budete chtít provést změny přes naši agenturu budete potřebovat:

plnou moc úředně neověřenou (vlastník/jednatel firmy)

velký a malý technický průkaz

doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla

tabulky s RZ (motorová vozidla 2 ks, přípojná + moto 1 ks)

v případě leasingové společnosti - plná moc od leasingové společnosti (možnost zaslat datovou schránkou na Měú)

 

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích.

 

Správní poplatek:

tento úkon není na Městském úřadě zpoplatněn


Náš poplatek za zprostředkování služby: 300,-

 

Máte zájem o provedení tohoto úkonu naši agenturou?

Kontaktujte nás, nebo nás navštivte na naší pobočce.