+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Duplikát osvědčení o registraci vozidla

Žádost o provedení změn údajů v registru silničních vozidel musí obsahovat:

  • vyplněná žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
  • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
  • správní poplatek v případě poškození, ztráty, odcizení 100,- Kč.

Vše za Vás vyřídíme

Při jednání je nutno předložit:

  • občanský průkaz,
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky,
  • v případě nepřítomnosti vlastníka vozidla, plná moc

V případě jednání za firmu :

  • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
  • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku,
  • plná moc majitele (jednatele) firmy

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

Máte zájem o provedení tohoto úkonu naši agenturou?

Kontaktujte nás, nebo nás navštivte na naší pobočce.