+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Pojištění nemovitostí

K čemu slouží?
Žádná budova není pro zloděje nedobytná, žádná neodolá rozběsněným živlům. Proto je rozumné uzavřít si takový druh pojištění, který tato rizika eliminuje. Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky. Pojištění se sjednává pro různé typy nemovitostí, zejména pak pro:

 • Rodinné domy včetně vedlejších objektů typu kůlen, samostatně stojících garáží, plotů, aj.
 • Byty a bytové domy
 • Rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
 • Objekty ve výstavbě

Proti čemu se lze pojistit ?
Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Základní rizika, proti kterým se lze pojistit, se souhrnně označují jako sdružené riziko FLEXA, která chrání nemovitost před živelnými pohromami a zahrnuje především tato rizika:

 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla

Jelikož pojištění pouze na "sdružený živel" bývá obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny rozšíření pojistné ochrany, tj. pojistit se na mnoho dalších rizik, jako např:

 • Záplava
 • Povodeň
 • Pád stromu
 • Vichřice
 • Záplava vodou z vodovodního potrubí
Pro zpracování nabídky nás kontaktujte na info@agenturakrystof.cz nebo na +420 608 33 11 00