+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Přestavba LPG

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla na alt. pohon LPG musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorie vozidla
 • účel pro který má být vozidlo používáno

Vše za Vás vyřídíme

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla musí být doložena těmito doklady (dokumentací):

 • podrobným popisem přestavby,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • protokolem o kontrole silničního vozidla po provedené přestavbě potvrzený pověřenou zkušební stanicí podle předpisu EHK č. 67 a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn,
 • ostatní doklady vydané pověřenou firmou k provádění přestaveb na alt. pohon LPG,
 • správní poplatek 500,- Kč,
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla

Při jednání je nutno předložit:

 • občanský průkaz,
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky,

V případě jednání za firmu :

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku,

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.

Máte zájem o provedení tohoto úkonu naši agenturou?

Kontaktujte nás, nebo nás navštivte na naší pobočce.