+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Výměna tabulek registrační značky, ztráta, odcizení, poškození

Žádost o vydání nových RZ z důvodu ztráty, poškození či odcizení:


K vydání nových RZ na městském úřadě odbor dopravy budete potřebovat:

vyplněnou žádost o oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s RZ (do žádosti uvedete důvod, pro který žádá vydání tabulek registrační značky vozidla)

velký a malý technický průkaz

občanský průkaz (vlastník/jednatel v případě jednání za firmu)

v případě odcizení - protokol od Policie ČR

v případě ztráty, odcizení, poškození 1 kusu tabulky u motorových vozidel zbývající 1 kus odevzdat

Vše za Vás vyřídíme

 

Jednání za firmu:

Jednání za firmu:

je-li žadatelem fyzická osoba – živnostenský list

v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku

neúředně ověřená plná moc majitele (jednatel)

 

V případě, že budete chtít provést vydání/změnu nových RZ přes naši Agenturu budete potřebovat:

neúředně ověřenou plnou moc od vlastníka vozidla/jednatele firmy

velký a malý technický průkaz

v případě odcizení - protokol od Policie ČR

v případě ztráty, odcizení, poškození 1 kusu tabulky u motorových vozidel zbývající 1 kus odevzdat

 

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích.

 

Správní poplatky:

Automobil: 450,-

Motocykl: 250,-

Vozík: 250,-


Náš poplatek za zprostředkování služby: 300,-

 

Pokud potřebujete provést změnu RZ na pojistné smlouvě Vašeho vozidla, rádi ji za Vás dohlásíme.

 

Máte zájem o provedení tohoto úkonu naši agenturou?

Kontaktujte nás, nebo nás navštivte na naší pobočce.