+420 608 33 11 00(po - čt: 8:00 - 17:00, pá: 8:00 - 15:00)

Zapsání či zrušení leasingu

Změna vlastníka v rámci zapsání/odebrání leasingové společnosti:

Jedná se o častý úkon v registru vozidel, kdy dochází k zápisu či výmazu leasingové společnosti jakožto vlastníka vozidla. Leasingová společnost vydává úředně ověřený souhlas vlastníka (plnou moc) s registrací či ukončením leasingu (výmazem vlastníka z registru vozidel). Tato plná moc ukládá povinnost registrovat vozidlo na leasingovou společnost jako vlastníka a kupujícího jako provozovatele na registru vozidel nebo opravňuje k výmazu vlastníka a převodu vozidla na leasingového nájemce. Provozovatel pak bez plné moci leasingové společnosti nemá možnost na registru vozidel učinit jakoukoliv změnu ve velkém, potažmo malém technickém průkazu (např. změna jména/názvu, adresy/sídla, vystavení nové registrační značky, převod vozidla na nového majitele apod.).


K zápisu/výmazu leasingové společnosti jakožto vlastníka vozidla budete potřebovat:

vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

úředně ověřená plná moc leasingové společnosti (možnost poslání datovou schránku na MěÚ)

občanský průkaz

velký a malý technický průkaz

platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

protokol o evidenční kontrole nebo platnou technickou kontrolu (ne však starší 30 dnů)

Vše za Vás vyřídíme

V případě jednání za firmu :

v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list

v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku

plná moc majitele (jednatele) firmy

 

V případě, že budete chtít vozidlo přepsat přes naši agenturu budete potřebovat:

úředně ověřené plné moci (prodávající/kupující/leasingová společnost(možnost zaslat datovou schránkou na Měú))

velký a malý technický průkaz

platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

protokol z evidenční kontroly nebo protokoly z technické kontroly ne však starší než 30 dnů

 

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích.


Správní poplatky:

automobil: 800,-

motocykl do 50ccm: 300,-

motocykl nad 50ccm: 500,-

vozík do 750kg: 500,-

vozík nad 750kg: 700,-

 

Náš poplatek za zprostředkování služby: 600,-


Máte zájem o provedení tohoto úkonu naši agenturou?

Kontaktujte nás, nebo nás navštivte na naší pobočce.